Holiyoga

 

Är en mjuk och fysisk enkel yoga där kraften ligger i det lilla. Kärnan är att skapa förutsättningar för kroppen och själen att må bra oavsett dina fysiska förutsättningar. Holiyogan baseras på chakrapsykologi och hur det hänger ihop med kroppens funktioner. Chakra betyder hjul. Enligt tanken att människan består både av en fysisk kropp och av ett energisystem det så kallade chakrasystemet. Holiyogan öppnar upp för samtal mellan våra chakran och flöden i kroppens energisystem, för att skapa välmående och balans i hela kroppen.

 

Holi betyder färgfest och passar därför in på beskrivningen av Holiyoga som är ett härligt samtal och möte med alla chakran och dess färgvibrationer.

Medi/medicinskyoga

 

 Mediyoga är en yogaform som tagits fram i Sverige, vid IMY (institutet för Medicinskyoga i Stockholm. Det är en terapeutisk form av Kundaliniyoga, som är en gammal traditionell yogaform från norra Indien och Tibet. I Sverige har Kundaliniyogan funnits sedan slutet an 1980-talet. Kundaliniyogan har visat sig ha en stor potential att avlägsna inre stopp och blockeringar så att allt kan börja flöda fritt igen i kroppen. Det har den Medicinskayogan tagit tillvara på och utvecklat bla genom vetenskapliga studier tillsammans med Karolinska institutet, Danderyds sjukhus och Stockholms universitet. Man har även haft kursverksamhet på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997.
Medicinskyoga kan användas vid rehablitering för olika behov tex astma, utbrändhet, ryggproblem, migrän och ryggproblem m.m
Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa
balans på alla plan. Alla övningar utförs lugnt och inkännande
, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet.