Barn älskar att röra på sig och gör det naturligt.

Idag lever vi i ett stressigt samhälle som påverkar våra barn, yoga är ett redskap för att kunna hantera den stressen. Barnyoga skapar utrymme för barnen att bara vara, man behöver inte prestera något, syftet med yogan är barnets välbefinnande.

 Sammarbetsövningar vävs samman med ekologi, hälsa och anatomi. Barnen får en ökad kroppsmedvetenhet, i avslappningen varvar barnen ner samtidigt som fantasin och kreativiteten stimuleras.
Både i den fysiska och mentala aktiviteten övar barnen koncentrationsförmåga som i sin tur påverkar inlärningsförmågan.